"לא נוכל לפתור בעיות באמצעות אותה צורת חשיבה
שהשתמשנו בה כשיצרנו אותן"
אלברט איינשטיין